top of page

מחירון עבודות חשמל

 

במחירון זה תקבל את טווח המחירים עבור עבודות החשמל השונות:

 

 

 

עבודות חשמל כלליות

 

ביקור חשמלאי- המחיר לביקור בשעות היום 400 – 250 ₪

בדיקת הארקה – המחיר לבדיקת הארקה לבית 250 – 200 ₪

התקנת מונה חשמל דיגיטלי – המחיר כולל מונה חד פאזי 550 – 350 ₪

התקנה מונה חשמל דיגטלי – תלת פאזי המחיר כולל מונה 700 – 450 ₪

 

התקנת מפסקי חשמל

 

החלפת ממסר פחת – המחיר להחלפת ממסר פחת חד פאזי וכולל חלקים 550 – 300 ₪

החלפת ממסר פחת – תלת פאזי המחיר כולל עבודה וחלקים 650 – 400 ₪

החלפת מפסק זרם ראשי – המחיר להחלפת מפסק זרם ראשי חד פאזי וכולל חלקים 350 – 250 ₪

החלפת מפסק זרם ראשי – תלת פאזי המחיר כולל עבודה וחלקים 450 – 350 ₪

החלפת מפסק אוטומטי מגנטי תרמי – המחיר כולל עבודה וחלקים 500 – 350 ₪

החלפת מפסק יחידה – מחיר כולל עבודה וחלקים 250 – 85 ₪

החלפת מפסק כפול – המחיר כולל עבודה וחלקים 250 – 150 ₪

החלפת מפסק לתריס חשמלי – המחיר כולל עבודה וחלקים 350 – 250 ₪

החלפת מפסק מוגן מים – המחיר למפסק מואר מוגן מים וכולל עבודה וחלקים 300 – 250 ₪

החלפת מפסק כפול מוגן מים – המחיר למפסק כפול מואר מוגן מים וכולל עבודה וחלקים 300 – 250 ₪

החלפת מפסק לדוד – המחיר כולל עבודה וחלקים 450 – 300 ₪

התקנת מפסק חדר מדרגות – המחיר כולל עבודה וחלקים 250 – 220 ₪

התקנת מפסק אוטומט חדר מדרגות – מפסק שמדליק את האור בחדר המדרגות לזמן קצוב 500 – 350 ₪

התקנת לוח חשמל – המחיר להתקנת לוח חשמל ביתי חד פאזי וכולל עבודה וחלקים 1,700 – 1,000 ₪

התקנת לוח חשמל – תלת פאזי המחיר להתקנת לוח חשמל ביתי תלת פאזי וכולל עבודה וחלקים 2,800 – 2,200 ₪

 

 נקודות חשמל לקופסה 55

 

החלפת שקע חשמל המחיר להחלפת שקע קיים – חד פאזי, כולל עבודה וחלקים 250 – 150 ₪

החלפת שקע חשמל – תלת פאזי המחיר להחלפת השקע הקיים בלבד, כולל עבודה וחלקים 450 – 250 ₪

הזזת נקודת חשמל – ללא חציבה הזזת שקע או מפסק עד מרחק של 3 מטר, המחיר כולל מפסק חיצוני והעברת החוטים בתעלה חיצונית 400 – 250 ₪

הזזת נקודת חשמל – כולל חציבה הזזת שקע או מפסק עד מרחק של 3 מטר, המחיר כולל את המפסק בתוך הקיר וחציבת הקיר 700 – 400 ₪

התקנת נקודת חשמל – חיווט חיצוני המחיר לחיווט חיצוני בעזרת תופסני קליפס עד 5 מטר, ללא חציבה 500 – 300 ₪

התקנת נקודת חשמל – תעלת פלסטיק המחיר לחיווט חיצוני בעזרת תעלת פלסטיק עד 5 מטר, ללא חציבה 600 – 400 ₪

התקנת נקודת חשמל – קיר גבס המחיר כולל פתיחת הקיר והעברת החוטים דרכו, עד אורך של 3 מטר, כולל חציבת הנקודה בקיר 500 – 300 ₪

התקנת נקודת חשמל – קיר בלוקים המחיר כולל חציבה בקיר והעברת החוט, עד למרחק של 3 מטר, כולל הנקודה שקע בקיר 700 – 450 ₪

תוספת בהתקנת נקודת חשמל תלת פאזי – המחיר הוא בתוספת למחיר התקנת נקודת חשמל חד פאזית 750 – 600 ₪

התקנת שקע כוח ללא חציבה – המחיר ללא חציבה עם תעלות פלסטיק או קליפסים, עד 3 מטר מלוח החשמל 700 – 400 ₪

התקנת שקע כוח כולל חציבה – המחיר לחציבה עד 3 מטר 700 – 550 ₪

התקנת נקודת חשמל למזגן – המחיר כולל עבודה וחלקים ללא חציבה 850 – 650 ₪

 

התקנת גופי תאורה

 

התקנת גוף תאורה – המחיר לעבודה בלבד ללא גוף התאורה 590 – 100 ₪ (תלוי בגוף התאורה)

התקנת נקודת תאורה – המחיר להתקנת נקודת תאורה חדשה וכולל חציבה בתקרה עד 3 מטר 700 – 500 ₪

חציבה בקיר לטלויזיה

חוצבים בקיר בלוקים תעלה להסתרת כבלים באורך של עד 2 מטר ובעובי 35 ס"מ, ומכניסים אליה צינור "קוברה".

500 – 300 ₪


ניסקו/גוויס אופיס למשרד או לטלוויזיה

חוצבים בקיר בלוקים/גבס ניסקו אופיס 6 תה"ט - 4 שקע +מ.גוויס

עמדת Home & Office תחת הטיח 6 מודול 4 שקעים ומתאם גוויס – המחיר כולל עבודה וחלקים ללא חציבה 850 – 650 ₪

 

מחירון 2020 עבודות חשמל

 

במחירון זה תקבל את טווח המחירים עבור עבודות החשמל השונות:

לעבודות בחציבה מחירון לא כולל עבודות גבס עבודות שפכטל וצבע סגירה של החציבות בטיח שחור בלבד

bottom of page